Hoạt động kinh doanh

Tôn vinh Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm trong chương trình “Vinh quang Việt Nam – dấu ấn 30 năm đổi mới”

20/05/2017

Đến năm 2016, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua 30 năm (1986-2016). Đại hội XII của Đảng đánh giá: 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

T5_20_chuong_trinh_Vinh_quang_Viet_Nam_dau_an_30_nam_doi_moi

Trong cuộc hành trình 30 năm đó, có những điển hình đã góp phần làm nên thành công của đổi mới. Chính vì vậy, “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới” năm 2017 nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc đã và đang cống hiến để đất nước có được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” năm 2017 có rất nhiều điểm mới so với những lần tổ chức trước đó. Một hội đồng bình chọn cấp Trung ương được thành lập để xem xét bình chọn khách quan, trung thực các tập thể, cá nhân xứng đáng. Cả một giai đoạn đổi mới dài 30 năm, với biết bao con người và đơn vị đóng góp, nhưng bình chọn chỉ 30 cá nhân và tập thể quả là một thử thách trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của Hội đồng. 
 T5_20_chuong_trinh_Vinh_quang_Viet_Nam_dau_an_30_nam_doi_moi

Từ 184 hồ sơ gồm 101 tập thể, 83 cá nhân do 43 tỉnh, thành phố và 15 bộ ngành giới thiệu, Hội đồng bình chọn đã tiến hành 06 phiên họp để nghiên cứu các báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân; thảo luận, phân tích, đánh giá và cho ý kiến; tiến hành xin ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định và xin ý kiến hiệp y của các bộ, ngành, địa phương có liên quan, trên cơ sở đó Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đối với từng trường họp cụ thể, từ đó lựa chọn được 12 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất thuộc các lĩnh vực kinh tế; văn hóa -xã hội; khoa học, công nghệ; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để tôn vinh tại Chương trình. Đây là những tấm gương sáng về ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực cống hiến, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành, địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của 30 năm đổi mới đất nước.

Chiều 20/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại diện 30 tập thể và các cá nhân được vinh danh trong Chương trình”. Qua 13 năm tổ chức, đây là năm đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi gặp mặt các cá nhân, tập thể được vinh danh. Nói chuyện thân mật với các đại biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh lần này và nhấn mạnh, đây là những nhân chứng của 30 năm qua, góp phần làm nên công cuộc đổi mới đất nước, cần được quảng bá, nhân rộng để các đơn vị, địa phương học tập kinh nghiệm, nhân lên những cách làm hay, hiệu quả. 

Tổng Bí thư đã trao thư, gửi các tập thể và cá nhân được vinh danh tại Chương trình. Trong thư có đoạn viết: "Các tập thể, cá nhân được vinh danh là những tấm gương sáng về ý chí vươn lên, tinh thần lao động năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, giành thành tích cao trong lĩnh vực hoạt động, công tác của mình. Nhiều công trình, giải pháp, sáng kiến của tập thể, cá nhân được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, mang lại hiệu quả kinh tế cao; có uy tín, thương hiệu trong nước và khu vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tôi mong và tin tưởng các tập thể và cá nhân được vinh danh lần này, phát huy những thành tích đã đạt được trong hơn 30 năm đổi mới, tiếp tục đổi mới, lao động sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

 T5_20_chuong_trinh_Vinh_quang_Viet_Nam_dau_an_30_nam_doi_moi

Tối cùng ngày, tại Cung văn hoá Hữu Nghị, 30 tập thể, cá nhân xuất sắc - đại diện cho những người con Việt Nam ưu tú khắp mọi miền Tổ quốc đã được vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực và những cống hiến, đóng góp của 30 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc được tôn vinh trong Chương trình. Thủ tướng mong muốn các tập thể, cá nhân được vinh danh phát huy thành tích đã đạt được, đổi mới, năng động, sáng tạo, tiếp tục cống hiến tâm huyết và trí tuệ của mình cho đất nước. Với bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam, Thủ tướng tin tưởng ngày càng có nhiều những tấm gương tập thể, cá nhân xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực trên mọi miền Tổ quốc.
Trong danh sách được vinh danh, Bộ Quốc phòng vinh dự và tự hào có 3 tập thể (Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel; Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y; Tổng công ty Ba Son – Tổng cục CNQP), 02 cá nhân (Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Đại tá Hoàng Xuân Vinh, vận động viên đội tuyển bắn súng) được vinh danh. 

 T5_20_chuong_trinh_Vinh_quang_Viet_Nam_dau_an_30_nam_doi_moi

Trên cương vị công tác của mình, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm đã lãnh đạo, quản lý Tổng công ty thực hiện thành công chiến lược xây dựng, phát triển bền vững Tân cảng Sài Gòn trở thành doanh nghiệp quốc phòng - an ninh Số 1 Việt Nam trong lĩnh vực khai thác cảng và cung cấp dịch vụ logistics, 1 trong 25 cảng lớn và hiện đại nhất thế giới, đảm bảo: Kết nối lưu thông hàng hóa trong nước và quốc tế, phát triển kinh tế biển, góp phần quan trọng bảo đảm cho hoạt động thương mại - xuất nhập khẩu hàng hóa của quốc gia; đồng thời tham gia tích cực nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền  biển đảo Tổ quốc. (đảm nhiệm xếp dỡ  50% thị phần hàng container  xuất nhập khẩu của cả nước, 89% khu vực phía Nam). Đồng thời, đã có những đề xuất quy hoạch, chiến lược xây dựng, phát triển hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics có ý nghĩa quyết định đến ngành kinh tế biển đất nước như:  kinh doanh khai thác cảng; kinh doanh dịch vụ logistics; kinh doanh dịch vụ và vận tải biển; góp phần tích cực thực hiện Chiến lược biển Việt Nam cũng như trong xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh trên hướng biển, đảo Tổ quốc.
Được vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới” là vinh dự lớn đối với cá nhân Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, đồng thời cũng là niềm tự hào của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Khẳng định vai trò của cá nhân Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Nghiêm luôn có tư duy kinh tế - quốc phòng rộng mở, nhạy bén, đổi mới, sáng tạo, cùng với tầm nhìn chiến lược, đã cùng tập thể Ban lãnh đạo qua các thời kỳ và sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn thể các thế hệ cán bộ, CNV, CS - người lao động luôn chung sức, đồng lòng xây dựng nên thành công của Thương hiệu Tân cảng Sài Gòn ngày hôm nay. Đây thực sự là động lực to lớn để toàn Tổng công ty, tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân”, xây dựng doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành, địa phương; các đối tác, khách hàng và nhân dân cả nước.