Hoạt động kinh doanh

Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Nghiêm thăm, kiểm tra, làm việc tại cảng Tân Cảng - Cái Cui và cơ quan Tổng công ty khu vực ĐBSCL

15/09/2017

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Nghiêm thăm, kiểm tra, làm việc tại cảng Tân cảng - Cái Cui (TCCC) và Cơ quan Tổng công ty khu vực ĐBSCL (VP TNB).

T9_15_TGĐ_Nguyen_Dang_Nghiem_tham_kiem_tra_TanCang_CaiCui_va_DBSCL
Tổng Giám Đốc Nguyễn Đăng Nghiêm thăm, kiểm tra, làm việc tại cảng Tân Cảng - Cái Cui và Cơ quan Tổng công ty tại khu vực ĐBSCL (VP TNB).


Ngày 06/09/2017 Chuẩn Đô Đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng giám đốc công ty đã đến thăm, kiểm tra, làm việc tại cảng Tân Cảng - Cái Cui (TCCC) và cơ quan Tổng công ty tại khu vực ĐBSCL (VP TNB). Cùng tham gia đoàn công tác có Phó tổng giàm đốc Phùng Ngọc Minh và các cơ quan đơn vị thuộc TCT: Phòng Chính trị, Văn Phòng Tổng công ty, Phòng tổ chức lao động - tiền lương, Phòng Hậu Cần, Công ty cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng.

Báo cáo Tổng Giám đốc và đoàn công tác, Đại tá Vũ Khánh Dương, Giám đốc VP TNB, khẳng định: Thời gian vừa qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Tổng Giám đốc mà thường xuyên, trực tiếp là đồng chí Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Phùng Ngọc Minh, cán bộ, công nhân viên, người lao động VP TNB và TCCC luôn đoàn kết, tích cực, vượt lên mọi khó khăn trong sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển dịch vụ giá trị gia tăng và kết nối hệ thống của Tổng công ty.

 T9_15_TGĐ_Nguyen_Dang_Nghiem_tham_kiem_tra_TanCang_CaiCui_va_DBSCL
Tổng Giám đốc và đoàn công tác của Tổng công ty làm việc tại VP TNB

Sau khi thăm, kiểm tra TCCC và làm việc tại VP TNB, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm đã ghi nhận, biểu dương CB, CNV, người lao động VP TNB và cảng TCCC nhận thức được nhiệm vụ của mình và sứ mệnh phát triển kinh tế khu vực trong hệ thống Tân cảng; chủ động tổ chức sản xuất gắn kết chặt chẽ với các đơn vị trong Tổng công ty và đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đơn vị an toàn; chăm lo chu đáo đời sống CB, CNV, người lao động​; góp phần thiết lập hệ thống và thương hiệu “Tân cảng” tại khu vực Tây Nam Bộ. Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị tại khu vực Tây Nam Bộ cần tiếp tục ưu tiên mở rộng, phát triển thị trường, khách hàng, dịch vụ đi đôi với chú trọng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. VP TNB giữ vững vai trò đại diện Tổng công ty chủ trì sản xuất kinh doanh và các hoạt động trong khu vực, kết nối chặt chẽ với SNPL, Văn phòng miền Bắc phát triển dịch vụ door-to-door không để gián đoạn.

Các kiến nghị, đề xuất của VP TNB đã được đồng chí Tổng Giám đốc giao cho các Phó Tổng Giám đốc và các cơ quan Tổng công ty báo cáo xem xét, quyết định và triển khai thực hiện.


Nguyễn Văn Phương - CVP.