Hoạt động trách nhiệm xã hội | Saigon Newport Corp.(SNP)

Hoạt động trách nhiệm xã hội

Hoạt động trách nhiệm xã hội

Tân Cảng Sài Gòn tổ chức Hôi thi vẽ tranh chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi

Hội thi vẽ tranh chủ đề "Em yêu gia đình Tân Cảng" chào mừng ngày 1/6

01/06/2022

Hoạt động trách nhiệm xã hội

Tân cảng Sài Gòn: Nhận phụng dưỡng 10 thân nhân liệt sĩ, gia đình có công tại Kon Tum

TCT TCSG nhận phụng dưỡng 10 thân nhân liệt sĩ, gia đình có công tại Kon Tum

13/04/2022

Hoạt động trách nhiệm xã hội

Tân Cảng Sài Gòn ủng hộ 50 tỷ đồng cho “Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19” của Chính phủ

TCT TCSG ủng hộ 50 tỷ đồng cho “quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19” của Chính phủ

25/09/2021