Hoạt động trách nhiệm xã hội

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn khai mạc hội thao kinh tế - kỹ thuật cấp đơn vị năm 2023

25/10/2022

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn khai mạc hội thao kinh tế - kỹ thuật cấp đơn vị năm 2023

Sáng 25/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức khai mạc Hội thao Kinh tế - Kỹ thuật cấp đơn vị năm 2023. Đại tá Nguyễn Thanh Trúc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban hội thao dự, chủ trì. Tham gia hội thao có 23 đơn vị đại diện cho khối kinh tế và khối kỹ thuật trong Tổng công ty.

Quang cảnh buổi khai mạc

Nội dung hội thao được xác định: xây dựng ngành Kỹ thuật Tổng công ty chính quy, hiện đại, an toàn, hiệu quả, thực hiện tốt cuộc vận động 50 và hai đột phá công tác ngành Kỹ thuật; xây dựng văn hóa doanh nghiệp - văn hóa gia đình Tân Cảng Sài Gòn; phát triển cảng thông minh, cảng xanh, tối ưu hóa dịch vụ logistics và các dịch vụ kinh tế biển, thực hiện hiệu quả sứ mệnh kết nối lưu thông hàng hóa trong thời đại số; xây dựng, gìn giữ và phát huy phẩm chất, năng lực con người Tân Cảng, sức mạnh cạnh tranh lớn nhất của thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn; vì một thế giới xanh và phát triển bền vững.
Đại tá Nguyễn Thanh Trúc phát biểu khai mạc
 
Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Thanh Trúc biểu dương tính chủ động và công tác chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo của các đơn vị tham gia hội thao. Để tăng cường tính thiết thực, đảm bảo các tiêu chí “an toàn, tiết kiệm, sáng tạo và hiệu quả”, Đại tá Nguyễn Thanh Trúc yêu cầu chỉ huy các đơn vị tiếp tục quan tâm, định hướng, tạo điều kiện cho người lao động tham gia vào các hoạt động của hội thao. Đồng chí cũng yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo hội thao các cấp tập trung trí tuệ, tâm sức, bám sát các nội dung định hướng, sáng tạo trong công tác tổ chức, công tâm trong đánh giá, qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi và phong trào học tập chủ động; tăng tính kết nối hệ thống; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện bộ máy, mô hình sản xuất kinh doanh của Tân Cảng Sài Gòn.
 
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo kiểm tra phương tiện vận tải của Xí nghiệp Cơ giới xếp dỡ Tân Cảng

Kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật tại Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng

Kiểm tra công tác an toàn hàng hải trên tàu Tân Cảng A1, Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng
Sau buổi khai mạc, ban tổ chức, ban giám khảo hội thao tiến hành kiểm tra tại các đơn vị kỹ thuật trong khu vực cảng Tân Cảng Cát Lái. Theo kế hoạch, hội thao cấp đơn vị đến tháng 12/2022, sau đó tiến hành tổng kết, đánh giá làm cơ sở cho hội thao cấp Tổng công ty năm 2024.