Hoạt động trách nhiệm xã hội

Hoạt động trách nhiệm xã hội

Trại sáng tác âm nhạc toàn quân tham quan và thực tế tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Trại sáng tác âm nhạc toàn quân năm 2022 đến tham quan tại cảng Tân Cảng Cát Lái

08/09/2022

Hoạt động trách nhiệm xã hội

Nhân lên niềm tin yêu biển, đảo Việt Nam

Cuộc thi Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước LHQ về Luật Biển 1982

29/08/2022

Hoạt động trách nhiệm xã hội

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác thanh niên, phụ nữ

TCSG tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên, phụ nữ năm 2022

01/08/2022

Hoạt động trách nhiệm xã hội

Tân Cảng Sài Gòn nghĩa tình với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của TCSG khắp 3 miền Tổ Quốc

27/07/2022