Hoạt động kinh doanh

Tuyến vận tải container đường thuỷ Hồ Chí Minh - Miền Tây

30/09/2011

CTCP VT TC Số Hai chuyên VT đường thủy và quản lý khai thác cảng Đồng Tháp. Hiện nay, chúng tôi đã và đang đảm nhận vận chuyển container các tuyến Cái Mép, Cát Lái và các cảng thuộc khu vực ĐBSCL về cảng Cát Lái và ngược lại.

Từ 01-2010, công ty Vận tải số 2 đã triển khai mở tuyến vận tải mới từ TP. Hồ Chí Minh về An Giang và ngược lại, để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp ngày càng phát triển xuất nhập khẩu ở Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung và khu vực An Giang, Đồng Tháp nói riêng. Lịch trình của tuyến vận chuyển như sau: