Tin tức chuyên ngành

Vận tải hàng hóa tháng 12/2017 tăng nhẹ

28/12/2017

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Thống kê, vận tải hành khách và hàng hóa tháng 12/2017 đều tăng nhẹ so với tháng trước.

1.  Về vận tải hành khách:

Vận tải hành khách tháng 12/2017 ước tính đạt 364,4 triệu lượt khách, tăng 2,6% so với tháng trước và 16,8 tỷ lượt khách.km, tăng 5,1%.

Tính chung cả năm 2017, vận tải hành khách đạt 4.081,6 triệu lượt khách, tăng 11,1% so với năm trước và 182,8 tỷ lượt khách.km, tăng 9,1%, trong đó

  • Vận tải hành khách đường bộ đạt 3.846,1 triệu lượt khách, tăng 11,5% và 124,6 tỷ lượt khách.km, tăng 8,1%;
  • Vận tải đường thủy nội địa đạt 172,9triệu lượt khách, tăng 3,8% và 3,2 tỷ lượt khách.km, tăng 8,4%; đường biển đạt 6,8 triệu lượt khách, tăng 12,4% và 366,2 triệu lượt khách.km, tăng 11,8%
  • Vận tải bằng đường hàng không tăng khá, đạt 46,4 triệu lượt khách, tăng 14,1% và 50,9 tỷ lượt khách.km, tăng 11,9% do các hãng hàng không trong nước đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa
  • Vận tải đường sắt mặc dù đã cải tiến đảm bảo thời gian chạy tàu nhưng do giá vé chưa cạnh tranh được với hàng không giá rẻ và vận tải ô tô đường bộ nên cả năm 2017 chỉ đạt 9,4triệu lượt khách, giảm 3,5% so với năm trước và 3,6 tỷ lượt khách.km, tăng 7,2%

​2. Về vận tải hàng hóa:

Vận tải hàng hóa tháng 12/2017 ước tính đạt 128,2 triệu tấn, tăng 2,3% so với tháng trước và  luân chuyển hàng hóa đạt 24 tỷ tấn.km, tăng 1,7%.

Tính chung cả năm 2017, vận tải hàng hóa đạt 1.442,9 triệu tấn, tăng 9,8% so với năm trước và 268,9 tỷ tấn.km, tăng 6,8%, trong đó vận tải trong nước đạt 1.410 triệu tấn, tăng 10% và 136,5 tỷ tấn.km, tăng 11%; vận tải ngoài nước đạt 33 triệu tấn, tăng 0,7% và 132,4 tỷ tấn.km, tăng 2,7%.

Xét theo ngành vận tải

  • Vận tải hàng hóa đường bộ đạt 1.117,8 triệu tấn, tăng 10,4% và 72,1 tỷ tấn.km, tăng 11,2% so với năm trước
  • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa đạt 249,6 triệu tấn, tăng 7,5% và 53,1 tỷ tấn.km, tăng 8,2%
  • Vận tải hàng hóa đường biển đạt 69,6 triệu tấn, tăng 9,4% và 139,2 tỷ tấn.km, tăng 3,9%
  • Vận tải hàng hóa đường sắt đạt 5,6 triệu tấn, tăng 8,2% và 3,6 tỷ tấn.km, tăng 11,3%
  • Vận tải hàng hóa đường hàng không đạt 317,8 nghìn tấn, tăng 7,1% và 821,6 triệu tấn.km, tăng 8%.

VITIC tổng hợp