Tân Cảng Miền Trung - tăng sức cạnh tranh, mở rộng các dịch vụ logistics và đón các loại tàu | Saigon Newport Corp.(SNP)
Tài chính doanh nghiệp

Tân Cảng Miền Trung - tăng sức cạnh tranh, mở rộng các dịch vụ logistics và đón các loại tàu

12/01/2021

Tân Cảng Miền Trung - tăng sức cạnh tranh, mở rộng các dịch vụ logistics và đón các loại tàu

Những ngày cuối năm 2020 khép lại với hợp đồng triển khai chính thức tuyến dịch vụ CHX- của hãng tàu CMA CGM tại cảng Tân Cảng Miền Trung (TCMT), đánh dấu sự trở lại hoạt động khai thác tàu container sau 9 năm.

Hình ảnh các anh em triển khai kế hoạch sản xuất bố trí tàu container CMA CGM rời bến an toàn và sẵn sàng đón tàu gia súc của Diên Hồng Gia Lai và Thilogi.

Năm 2020, hoạt động của TCMT gặp rất nhiều khó khăn cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế, không có lợi thế cơ sở hạ tầng, cạnh tranh chất lượng dịch vụ, thị trường trong khu vực rất gay gắt, dịch bệnh Covid 19 kéo dài, ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt lịch sử mới,…

TCMT- thành viên thuộc hệ thống Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn- có lẽ hơn bao giờ hết chúng ta cảm thấy ý nghĩa rất lớn khi là một đơn vị trong hệ thống TCSG. Điều TCMT có được chính là sự ủng hộ, sẵn sàng hợp sức của tất cả các đơn vị, phòng ban chức năng trong toàn hệ thống. Một đội ngũ gần 20 thành viên được điều động từ Trung tâm điều độ cảng, TCIS, Dịch vụ kỹ thuật, Cơ giới, đội công nhân 22/12, phòng Marketing cùng có mặt tại TCMT. Chỉ trong 5 ngày để thiết lập hệ thống TTOS, huấn luyện nhân viên thương vụ, đội điều độ cảng, đội công nhân và cơ giới để cùng triển khai công tác đón tàu container của hãng tàu CMA CGM. Song song với hoạt động tiếp nhận tàu cont, TCMT đã thành công trong việc thuyết phục các khách hàng có tàu chở gia súc sống như Diên Hồng Gia Lai, Chăn nuôi Gia Lai và Thilogi.
Cùng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, CB CNV, người lao động TCMT, Cảng TCMT đã hoàn thành KH SXKD năm 2020 vào 15/12/2020 trước 15 ngày. Trong vòng tròn 1 tháng từ 23/11-23/12, Cảng TCMT đã tiếp nhận 2 tàu bò với 5.466 con bò, giải phóng 4 tàu cont trong giai đoàn thử nghiệm của CMA đảm bảo an toàn, năng suất tăng dần với 379 cont (706 teus). Để đáp ứng yêu cầu của hãng tàu và khách hàng, TCMT cũng đã trang bị 1 xe nâng và 64 ổ cắm lạnh như đã cam kết. Đây sẽ là tiền đề để tăng trưởng xuất khẩu container hàng lạnh tại khu vực miền Trung.

Là một mắt xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ cảng và logistics, TCMT phối hợp triển khai cung cấp dịch vụ cho các khách hàng dự án trọng điểm như Dự án Điện mặt trời Hồng Phong tại Bình Thuận, dự án Thuận Nam 2&3; dự án Thành An 01 cho khách hàng BIP shipping; dịch vụ door-door cho Công ty AMACCAO; dịch vụ trọn gói cho công ty Minh Dương Nhơn Hội,…

Từ kết quả đã đạt được trong năm 2020, và những cơ hội, thách thức mới trong năm 2021, TCMT xác định khó khăn chỉ là thử thách và với sự đồng lòng, tiếp tục phát huy nội lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng so với thực hiện năm 2020, trong đó xác định định hướng và giải pháp về tăng năng lực cơ sở hạ tầng Logistics và triển khai các dịch vụ chuỗi, dịch vụ mới, dịch vụ gắn liền với cảng. TCMT sẽ là một điểm kết nối mạnh mẽ cho hàng hoá khu vực miền Trung, giúp hoàn thiện hệ thống cảng, logistics Bắc- Trung- Nam của TCT TCSG.
(SNP)