Tin tức chuyên ngành

Quý I/2019, xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đạt 116 tỷ USD

19/04/2019

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 3/2019 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt trên 116 tỷ USD, tăng 7% (tương ứng tăng hơn 7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tổng số 116 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu quý I,hàng hóa xuất khẩu đạt gần 59 tỷ USD, tăng 5%; nhập khẩu đạt hơn 57 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018. Theo đó, thặng dư cán cân thương mại  trong quý I/2019 đạt 1,41 tỷ USD.

Tổng trị giá xuất khẩu trong quý I/2019 đạt gần 59 tỷ USD, tăng 5%, tương ứng tăng gần 3 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mặt hàng tăng trưởng mạnh là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 719 triệu USD, tương ứng tăng 11%; hàng dệt may tăng 685 triệu USD, tương ứng tăng 11%; giày dép các loại tăng 485 triệu USD, tương ứng tăng 14%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 316 triệu USD, tương ứng tăng 16%…

xnk quý I

Tính đến hết tháng 3/2019, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 57 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng tăng chủ yếu là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng hơn 1 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 991 triệu USD; dầu thô tăng 860 triệu USD; ô tô nguyên chiếc các loại tăng 765 triệu USD; than các loại tăng 428 triệu USD…

Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý  I/2019, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Mỹ đạt 21 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Á tiếp tục chuyển biến tích cực, với tỷ trọng 66% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trị giá xuất nhập khẩu trong quý I/2019 với thị trường này đạt gần 77 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó trị giá xuất khẩu gần 30 tỷ USD, giảm nhẹ 1% và trị giá nhập khẩu gần 47 tỷ USD, tăng 9%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Âu: gần 16 tỷ USD, tăng 4%; châu Đại Dương: hơn 2 tỷ USD, tăng 4% và châu Phi: hơn 1 tỷ USD, giảm 16% so với quý I/2018.

Trong tháng 3/2019, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trị giá gần 4 tỷ USD, đưa cán cân thương mại quý I/2019 của khối này đạt gần 8 tỷ USD.

(Theo TapchiTaichinh)