Hoạt động trách nhiệm xã hội

Hải đoàn Tự vệ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

27/12/2023

Hải đoàn Tự vệ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, Hải đoàn tự vệ, Hải đội tàu, Đại đội 2 được Tự lệnh Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 8 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến và 49 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và chiến sĩ tiên tiến.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Đại tá Bùi Sĩ Tuấn phát biểu chỉ đạo

Sáng 27/12, tại thành phố Hồ Chí Minh và các điểm cầu, Hải đoàn Tự vệ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân quân tự vệ (DQTV) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đại tá Bùi Sĩ Tuấn, Phó Tổng giám đốc dự chỉ đạo. Đại tá Hoàng Văn Như, Tham mưu trưởng Quân cảng Sài Gòn, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Tự vệ chủ trì. Tham gia hội nghị còn có đại diện các cơ quan, công ty, đơn vị trong Tổng công ty và đại diện cán bộ, chiến sỹ của Hải đoàn.
 
Quang cảnh hội nghị

Đại tá Hoàng Văn Như kết luận hội nghị

Năm qua, Hải đoàn đã đoàn kết, khắc phục khó khăn; triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, DQTV và giáo dục quốc phòng - an ninh. Hải đoàn đã kiện toàn tổ chức biên chế; thực hiện tốt các chế độ báo cáo, đăng ký quân nhân dự bị động viên; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, quản lý quân số, lực lượng, phương tiện theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ chặt chẽ bến cảng, vùng nước, tàu thuyền, khu vực đóng quân; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Chất lượng công tác huấn luyện được nâng cao. Hải đoàn tham Hội thao lực lượng Tự vệ biển phía Nam do Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức đạt giỏi…
 

Đại tá Bùi Sĩ Tuấn trao thưởng cho các tập thể và danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

Năm 2024, Hải đoàn tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ lệnh của Tư lệnh Hải quân, hướng dẫn của cơ quan cấp trên về công tác quốc phòng, DQTV và giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2024. Phối hợp với các lực lượng bảo vệ cơ quan, đơn vị, sẵn sàng xử lý các tình huống, nhất là trong các ngày lễ, tết. Duy trì nghiêm chế độ, tuần tra, trực bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Kiện toàn tổ chức biên chế của Hải đoàn tự vệ phù hợp với tổ chức biên chế của Tổng công ty và thực hiện đúng Luật Dân quân tự vệ. Chủ động tham mưu đề xuất quản lý, đăng ký công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ. Tuyên truyền, quán triệt Luật Dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị và phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho các tầng lớp nhân dân.
 
Đại tá Hoàng Văn Như trao thưởng danh hiệu chiến sỹ tiên tiến

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Bùi Sĩ Tuấn ghi nhận và biểu dương kết quả cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí Phó Tổng giám đốc yêu cầu thời gian tới cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn phát huy những thành tích đạt được, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ lệnh của Tư lệnh Hải quân và hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động thực hiện các nhiệm vụ khi có lệnh; duy trì nghiêm chế độ, tuần tra, trực bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị... hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Tự vệ

Tại hội nghị, Hải đoàn đã tổng kết công tác dân quân tự vệ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.