Tất cả

Hoạt động kinh doanh

Giới thiệu khu vực cảng mở Cát Lái

Cảng Cát Lái – Công ty Tân cảng Sài gòn là cảng chuyên dụng container, được quy hoạch

03/03/2008

Hoạt động kinh doanh

T.S.Lines delegation paid a visit to Saigon Newport company (23/08/2007)

On 16th August 2007, the T.S.Lines delegation paid a visit to Saigon Newport company

23/08/2007

Hoạt động kinh doanh

Cyberlogitecs delegation paid a visit to SNP company (09/08/2007)

On 25th and 26th July 2007, the Cyberlogitecs delegation visited SNP Company

09/08/2007

Hoạt động kinh doanh

Viet Nam distribution association (VDA) delegation paid a visit to SNP company (09/08/2007)

On July 25th 2007, the VDA delegation led by Madam Nguyen Thi Hong Minh

09/08/2007

Hoạt động kinh doanh

Vice consul panama paid a visit to Saigon Newport (17/07/2007)

Vice consul panama paid a visit to Saigon Newport

17/07/2007

Hoạt động kinh doanh

The delegation mitsui O.S.K lines paid a visit to Saigon Newport company (20/06/2007)

The delegation mitsui O.S.K lines paid a visit to Saigon Newport company

20/06/2007

Hoạt động kinh doanh

The Amsterdam seaport association paid a visit to Saigon Newport company (24/05/2007)

On 22nd May 2007, The Amsterdam seaport association paid a visit to SNP

24/05/2007

Hoạt động kinh doanh

CMA-CGM steps up co-operation with Saigon Newport company (23/05/2007)

CMA-CGM has begun its operation in Cat Lai since April 2005.

23/05/2007

Hoạt động kinh doanh

Công ty Tân Cảng Sài Gòn chuyển sang mô hình hoạt động công ty Mẹ - công ty Con

Ngày 12/12/2006 vừa qua, Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) vừa long trọng tổ chức

12/12/2006