Tin tức | Saigon Newport Corp.(SNP)

Tất cả

Hoạt động kinh doanh

Cảng Tân Cảng Cái Mép Đón Thành Công Chuyến Tàu Điện Gió Đầu Tiên Thuộc Dự Án Cư Né 1,2

Tàu UHL FREEDOM vận chuyển 18 trên tổng số 57 cánh quạt điện gió thuộc dự án Cư Né 1,2

26/09/2023