Tất cả

Hoạt động kinh doanh

Công ty Tân Cảng Sài Gòn được bình chọn trong Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2007

Công ty Tân Cảng Sài Gòn được bình chọn trong Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2007

07/04/2008

Hoạt động kinh doanh

General Director of Sadaco had a discussion with General Director of SNP

On September 6th 2007, the delegation of SADACO under the guidance of Mr. Tran Quoc

03/04/2008

Hoạt động kinh doanh

Vina Capital's seeking co-operation opportunity With SNP

September 13th 2007, the delegation of Vina Capital under the guidance of Mr. Horst

03/04/2008

Hoạt động kinh doanh

Minister of M.O.T paid a visit to SNP

On 18th December, 2007, Saigon Newport had the honor to give a warm welcome to

03/04/2008

Hoạt động kinh doanh

Đoàn hãng tàu Interasia Lines đến thăm quan Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Ngày 16/5/2007, đoàn hãng tàu Interasia Lines dẫn đầu bởi giám đốc, ông David Lin

03/04/2008

Hoạt động kinh doanh

Đoàn hãng tàu Interasia Lines đến thăm quan Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Ngày 16/5/2007,phái đoàn hãng tàu Interasia Lines dẫn đầu bởi giám đốc, ông David Lin

03/04/2008

Hoạt động kinh doanh

Hiệp hội Công Thương Đài Loan đến thăm Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Ngày 5/11/2007, đoàn doanh nghiệp của Đài Loan bao gồm 12 thành viên đại diện

03/04/2008

Hoạt động kinh doanh

The celebration of the the 19th anniversary of SNP (27/08/2008)

In the evening of March 21st 2008, The celebration of the the 19th anniversary of SNP

27/03/2008

Hoạt động kinh doanh

Họp đàm phán liên doanh Tân Cảng-Cái Mép lần 3

Ngày 18-03-2008 vừa qua, Họp đàm phán liên doanh Tân Cảng-Cái Mép lần 3

24/03/2008