Hoạt động kinh doanh

Công ty Tân Cảng Sài Gòn kiên quyết nói "Không" với những hiện tượng tiêu cực

03/10/2008

Ngày 15 tháng 09 năm 2008, cuộc vận động “3 không với tiền bồi dưỡng khách hàng” của Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã chính thức được Tổng Giám đốc phát động.

Văn hóa doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ngày 15/10/2007, Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã ban hành quy định số 2008/QĐ-TC-CĐ v/v:” Giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sỹ, công nhân lao động và khách hàng Công ty Tân Cảng Sài Gòn”. Theo quy định, trong môi trường làm việc, cán bộ công nhân viên Công ty Tân Cảng và các đơn vị làm dịch vụ, các khách hàng cần phải có thái đô lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, tuyệt đối không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, đòi hỏi bồi dưỡng trong khi thực hiện tác nghiệp và giao dịch với khách hàng. Ngày 15 tháng 09 năm 2008, cuộc vận động “3 không với tiền bồi dưỡng khách hàng” của Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã chính thức được Tổng Giám đốc phát động với chủ đề “Người lao động Công ty Tân Cảng Sài Gòn không phiền nhiễu – không vòi vĩnh – không nhận tiền bỗi dưỡng của khách hàng”. Quy định cũng nêu rõ biện pháp xử lý với các trường hợp vi phạm.

Với tinh thần luôn luôn lắng nghe và tôn trọng khách hàng, cuộc vận động thể hiện quyết tâm của cán bộ, công nhân viên công ty Tân Cảng Sài Gòn nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ , đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng.