Hoạt động kinh doanh

Depot 6 của Công ty Tân Cảng Logistics đã chính thức đi vào hoạt động

17/08/2011

Depot 06 thuộc khu liên hiệp cảng Tân Cảng – Cát Lái đã chính thức đi vào hoạt động và đón nhận lượt container đầu tiên vào ngày 16/06/2011.

Depot 06 thuộc khu liên hiệp cảng Tân Cảng – Cát Lái đã chính thức đi vào hoạt động và đón nhận lượt container đầu tiên vào ngày 16/06/2011. Theo thiết kế, với dung lượng bãi đạt hơn 6.000 TEUS, depot 06 đi vào hoạt động sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển tổng thể cảng Tân Cảng – Cát Lái của TCT TCSG. Sau hơn 1 tuần chính thức đi hoạt động, depot 6 đã tiếp nhận lên đến hơn 3.900 TEUS, đạt hơn 90% năng lực hiện tại. Đến nay, depot 6 sẽ hoàn thiện 100% năng lực để đáp ứng được khả năng tiếp nhận 6.000 TEUS theo kế hoạch.