Tập huấn triển khai hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động | Saigon Newport Corp.(SNP)
Hoạt động kinh doanh

Tập huấn triển khai hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động

26/07/2018

Sáng ngày 26/7/2018, Chương trình tập huấn Triển khai hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động theo Kế hoạch 4098/KH-TCHQ được tổ chức tại Cảng Tân Cảng – Cát Lái. .

Ngoài các đại biểu của Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, tham gia buổi tập huấn còn có khoảng 450 khách hàng là đại diện các hãng tàu, Công ty Forwarder và Doanh nghiệp Xuất nhập Khẩu.

T7_26_Tap_huan_trien_khai_he_thong_quanly_giamsat_hanghoa_tudong_TCCL

Sau phần phát biểu khai mạc, Ông Nguyễn Công Hoàng - Phó trưởng phòng/Cục Giám sát quản lý về hải quan – đã giới thiệu các nội dung liên quan về giám sát quản lý như: Cơ sở pháp lý thực hiện,; nguyên tắc trao đổi thông tin; Các tình huống nghiệp vụ; Quy trình thực hiện… Đại diện Cục CNTT và Thống kê Hải quan cũng giới thiệu về Hệ thống và triển khai Hệ thống tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; các khó khăn, vướng mắc về CNTT trong quá trình triển khai. Nhiều câu hỏi của các khách hàng được nêu lên và một số vướng mắc liên quan được giải đáp trong khuôn khổ buổi tập huấn.

T7_26_Tap_huan_trien_khai_he_thong_quanly_giamsat_hanghoa_tudong_TCCL
 
  • Tài liệu buổi tập huấn, vui lòng truy cập theo đường dẫn:
http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-t%E1%BA%ADp-hu%E1%BA%A5n-h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-gi%C3%A1m-s%C3%A1t-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng-ng%C3%A0y-2672018.aspx
 
  • Ngoài ra, nội dung liên quan trong Nghị định 59/2018 và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC theo đường dẫn sau:
https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/10630/ND59.2018NDCP.pdf

https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/10666/Thong%20tu%2038-2018-TTBTC.pdf
 
  • Chương trình triển khai hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động sẽ được Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục cập nhật và hỗ trợ trên trang web của Tổng Cty
https://saigonnewport.com.vn/ho-tro-khach-hang/Pages/Huong-dan-hai-quan-dien-tu.aspx