Thông báo v/v: Triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Tân Cảng - Cát Lái từ ngày 24/08/2018 | Saigon Newport Corp.(SNP)
Hoạt động kinh doanh

Thông báo v/v: Triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Tân Cảng - Cát Lái từ ngày 24/08/2018

22/08/2018

Từ ngày 24/8/2018, TCT TCSG phối hợp với cơ quan hải quan chính thức Golive kết nối hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân cảng Cát Lái..

Thực hiện Kế hoạch số 3009/KH-TCHQ ngày 30/5/2018 của Tổng cục Hải quan về triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; từ ngày 24/8/2018, TCT TCSG phối hợp với cơ quan hải quan chính thức Golive kết nối hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân cảng Cát Lái.

Nhằm triển khai hiệu quả hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan hải quan, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng cũng như tạo điều kiện cho các khách hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông quan, giao nhận hàng hóa nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi; TCT TCSG xin thông báo đến Quý hãng tàu, đại lý hãng tàu, quý khách hàng, doanh nghiệp về những thay đổi trong việc cung cấp, khai báo các thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cảng Tân cảng Cát Lái như các file đính kèm. T8_22_Tb_trien_khai_VASSCM_TC_Cat_lai_tu_24_8_2018

T8_22_Tb_trien_khai_VASSCM_TC_Cat_lai_tu_24_8_2018

(TCSG)