Hoạt động kinh doanh

Ngày Khách hàng Hiện trường Tân Cảng lần thứ IV

13/12/2018

Ngày 12/12/2018, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức Ngày Khách hàng Hiện trường Tân Cảng lần thứ IV tại cảng Tân Cảng Cát Lái.

Ngày Khách hàng HIện trường là dịp để TCT TCSG tìm hiểu nhu cầu khách hàng, lắng nghe ghi nhận các ý kiến đóng góp của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn nữa. Sau đây là một số hình ảnh:

Quang cảnh ngày hội

Ảnh văn nghệ

Nhân viên cảng hướng dẫn khách hàng