Tân Cảng Sài Gòn tham dự Đại Hội của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam lần thứ 6 | Saigon Newport Corp.(SNP)
Hoạt động kinh doanh

Tân Cảng Sài Gòn tham dự Đại Hội của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam lần thứ 6

05/03/2008

Trong 2 ngày 8 và 9/11/2007, Đại Hội Lần thứ VI- Hiệp Hội Cảng Biển Việt Nam (VPA) đã tổ chức tại Vũng Tàu.

Trong 2 ngày 8 và 9/11/2007, Đại Hội Lần thứ VI- Hiệp Hội Cảng Biển Việt Nam (VPA) đã tổ chức tại Vũng Tàu. Hơn 300 đại biểu và khách mời gồm 108 Đại biểu chính thức, 82 đại biểu dự thính, 32 khách mời từ UBND, các Sở Ban ngành liên quan thuộc tỉnh bà Rịa- Vũng Tàu, 64 khách từ đơn vị tài trợ và Đại diện các cơ quan thông tin đại chúng đã tham dự hội nghị. Đại hội đã nghe Báo Cáo của BCH khóa V, phát biểu của lãnh đạo Cục Hàng Hải VN, Vụ Công nghiệp Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và các tham luận của các Cảng.

Báo cáo tại đại hội cho biết, tổng sản lượng thông qua 45 cảng thuộc VPA trong năm 2006 đạt hơn 102 triệu tấn, tăng 20% so với năm 2005, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân trong nhiều năm qua. Trong đó, hàng container có tốc độ tăng trưởng 20% và đạt gần 2,8 triệu TEU; các cảng khu vực TP Hồ Chí Minh chiếm gần 72% sản lượng container của cả nước. Đại hội cũng đã thảo luận các phương pháp quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển, phương hướng phát triển kinh doanh dịch vụ cảng biển và logistics, các biện pháp để thống nhất giá dịch vụ cảng biển; phương hướng phát triển nguồn nhân lực cho các cảng….

Tham luận về “Chiến lược phát triển Cảng trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO” của Đại diện Công ty Tân Cảng Sài Gòn và videoclip giới thiệu về các cơ sở và họat động của Copng ty đã thu hút sự quan tâm chú ý của các Đại biểu.

Đại hội đã bầu BCH mới gồm 15 thành viên. Ông Lê Công Minh-Tổng GĐ Cảng Sài Gòn đã được bầu làm chủ tịch VPA, ba phó chủ tịch được bầu gồm ông Nguyễn Đăng Nghiêm-Tổng GĐ Công Ty Tân Cảng Sài Gòn, Ông Ngô Bắc Hà-Tổng GĐ cảng Hải Phòng, Ông Nguyễn Thu- TGĐ cảng Đà Nẵng. Đại hội cũng đã bầu ban thư ký gồm 6 thành viên. Ông Hồ Kim Lân (Cảng Sài Gòn) được bầu lại làm Tổng thư ký. Chương trình chính thức của Đại hội kết thúc vào lúc 11:00 ngày 9/11/2007. Hội nghị thường niên năm 2008 của Hiệp hội sẽ được tổ chức tại Nha Trang và do Cảng Nha Trang đăng cai.