Hoạt động kinh doanh

TCL chính thức đưa 02 cẩu Kocks vào khai thác tại cảng Tân Cảng – Cát Lái

16/12/2011

Hai cẩu mới được sản xuất với công nghệ hiện đại, năng suất thiết kế đạt 40-45 cont/giờ. Như vậy, hiện nay tại cầu Cảng Tân Cảng – Cát Lái đang có 17 cẩu bờ Grantry, đáp ứng tốt yêu cầu giải phóng tàu nhanh cho các hãng tàu

Sau hơn hai tháng khẩn trương triển khai lắp đặt, với sự phối hợp chuyên nghiệp và nhịp nhàng của đội ngũ Kỹ thuật của Công ty Kocks Crane GMBH, Công ty CP Dịch Vụ Kỹ thuật Tân Cảng, và Phòng Kỹ thuật của Công ty Tân Cảng Logistics, hai cẩu Kocks đã được hoàn thiện đúng kế hoạch. Các công tác kiểm tra chất lượng và độ an toàn của cẩu đã được tiến hành theo các tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi hoàn tất các thủ tục bàn giao, Công ty Tân Cảng Logistics đã chính thức đưa hai cẩu mới vào hoạt động lần lượt vào các ngày 21/11 (cẩu Kocks 1 tại cầu tàu B6) và ngày 28/11 (cẩu Kocks 2 tại cầu tàu B7).
Hai cẩu mới được sản xuất với công nghệ hiện đại, năng suất thiết kế đạt 40-45 cont/giờ. Như vậy, hiện nay tại cầu Cảng Tân Cảng – Cát Lái đang có 17 cẩu bờ Grantry, đáp ứng tốt yêu cầu giải phóng tàu nhanh cho các hãng tàu