Thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn được trao Thương hiệu Quốc Gia lần thứ 4 | Saigon Newport Corp.(SNP)
Hoạt động kinh doanh

Thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn được trao Thương hiệu Quốc Gia lần thứ 4

05/11/2016

Ngày 4/11/2016, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã có quyết định số 4382/QĐ-BCT về việc công nhận các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2016. Theo đó, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn với thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn đã lần thứ 4 được công nhận đạt danh hiệu này.

Chương trình Thương hiệu quốc gia là chương trình duy nhất do Chính phủ Việt Nam thực hiện với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Biểu trưng cho Thương hiệu quốc gia có tựa đề Giá trị Việt Nam (Việt Nam Value) được trao cho các sản phẩm đã có thương hiệu riêng, đáp ứng được các tiêu chí do Chương trình quy định. Chương trình đã thực hiện được 4 kỳ với 63 doanh nghiệp (sản phẩm, dịch vụ) đạt Thương hiệu quốc gia. Các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia đã và đang phát huy kết quả đạt được để tiếp tục theo đuổi các giá trị của Chương trình là Chất lượng – Đổi mới, Sáng tạo – Năng lực tiên phong.

Biểu trưng Thương hiệu quốc gia có tựa đề Giá trị Việt Nam (Vietnam Value) được trao cho các sản phẩm đã có thương hiệu riêng, đáp ứng được các tiêu chí do Chương trình quy định. Việc bình chọn các sản phẩm được mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia tiến hành hai năm một lần. Thời hạn sản phẩm được mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia là hai năm.

Năm 2016, có 88 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia. Bên cạnh việc tiếp tục được chọn tham gia chương trình trong nhóm ngành Vận tải – Du lịch, Tân Cảng Sài Gòn cũng ghi dấu thành tích là Thương hiệu vận tải duy nhất được lựa chọn trở thành thương hiệu quốc gia 4 lần liên tục. Đây là sự ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực của TCT TCSG trong thời gian qua với việc cung cấp các dịch vụ cảng biển, logistics và vận tải chất lượng cao trên pham vi cả nước, góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc hoàn thiện chuỗi cung ứng, giảm chi phí vận tải, tăng cường năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong thời gian tới, TCSG sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng trên cả nước đồng thời tiếp tục đầu tư vào nâng cao chất lượng nhân sự và ứng dụng công nghệ để tiếp tục đa dạng hóa và tăng cường chất lượng các dịch vụ mà TCT cung cấp.