Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn nhận bằng chứng nhận sở hữu thương hiệu Tân Cảng | Saigon Newport Corp.(SNP)
Hoạt động kinh doanh

Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn nhận bằng chứng nhận sở hữu thương hiệu Tân Cảng

07/12/2012

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chính thức được trao bằng chứng nhận sở hữu thương hiệu Tân Cảng số 190836 theo quyết định số 49520/QĐ-SHTT ngày 05/09/2012 và sẽ có hiệu lực đến năm 2021.

Theo giấy chứng nhận, danh sách các dịch vụ / sản phẩm được bảo hộ bao gồm các nhóm: khai thác Cảng, dịch vụ Logistics, dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng, thiết bị phụ tùng ngành vận tải biển và các lĩnh vực dịch vụ kinh doanh xăng dầu, môi giới thương mại….

Sỡ hữu trí tuệ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay với thế giới, sở hữu trí tuệ là vấn đề không thể thiếu đối với các nhà cung cấp dịch vụ và sản xuất kinh doanh Việt Nam. Do đó việc TCT TCSG chính thức sở hữu thương hiệu Tân Cảng là cột mốc quan trọng trong hoạt động kinh doanh và sự phát triển của TCSG.

Trong hơn 23 năm trưởng thành và phát triển T. Cty Tân Cảng Sài Gòn đã xác định việc tạo dựng thương hiệu luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững và lâu dài của doanh nghiệp. Đây là nhân tố quan trọng góp phần tạo dựng hình ảnh và quan trong hơn hết là tạo dựng uy tín cho các sản phẩm dịch vụ của TCSG. Trên cơ sở tạo dựng thương hiệu của mình, TCSG đã xác định các nhân tố cốt lõi mà công ty đã và đang chú trọng đầu tư và phát triển  là các dịch vụ về khai thác cảng và logistics. Đây là hoạt dộng có vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Phát triển Cảng và các ICD tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phía Bắc và Miền Trung là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Bằng những chiến lược dài hạn và sự đầu tư đúng hướng, T.Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang ngày càng phát triển, xây dựng được uy tín trên thị trường và thu hút được nhiều khách hàng trong cả nước và trên thế giới. Các danh hiệu “Anh Hùng lao đông thời kỳ đổi mới”, “Top ten thương hiệu mạnh Việt Nam 2007”, “ Thương  hiệu Quốc gia 2010”  là những minh chứng sinh động về kết quả sản xuất kinh doanh và sự tín nhiệm của các khách hàng đối với thương hiệu “Tân Cảng Sài Gòn”.