Xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu 4,8 tỷ USD trong 2 tháng | Saigon Newport Corp.(SNP)
Tin tức chuyên ngành

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu 4,8 tỷ USD trong 2 tháng

04/03/2017

Qua hai tháng đầu năm 2017, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 4,8 tỷ USD, tăng 2,6%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 3,1 tỷ USD, tăng tới 34,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung 2 tháng đầu năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nước ước tính đạt 27,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2016.
 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chủ lực điện thoại và linh kiện đạt 4,8 tỷ USD, tăng 2,6%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 3,1 tỷ USD, tăng 34,4%.

xuat_khau_dien_thoai

 Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 2 tháng đầu năm, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam; tiếp đến là EU, Trung Quốc, các nước trong khối ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc…
 
Cũng theo Tổng cục Thống kê, đối với kim ngạch hàng hoá nhập khẩu, tính chung 2 tháng đầu năm 2017, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 27,4 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước.
 
Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước như điện tử, máy tính và linh kiện đạt 4,3 tỷ USD, tăng 11,1%; điện thoại và linh kiện đạt 1,7 tỷ USD, tăng 14,9%.