Tân Cảng Sài Gòn: Tuyên truyền về biển đảo cho gần 1.400 học sinh, giáo viên | Saigon Newport Corp.(SNP)
Hoạt động trách nhiệm xã hội

Tân Cảng Sài Gòn: Tuyên truyền về biển đảo cho gần 1.400 học sinh, giáo viên

19/12/2022

Tân Cảng Sài Gòn: Tuyên truyền về biển đảo cho gần 1.400 học sinh, giáo viên

Sáng 19/12, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân đã tổ chức hoạt động nói chuyện truyền thống về Quân đội nhân dân Việt Nam và tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam cho học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi tuyên truyền, gần 1.400 học sinh và giáo viên được nghe các nội dung về: Truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; vai trò quan trọng, to lớn của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống anh hùng; những nét chính về tình hình biển, đảo hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Báo cáo viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã truyền tải nội dung ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được nguồn cảm hứng, giúp cho học sinh có thêm kiến thức về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, đồng thời giúp các em hiểu rõ hơn, có ý thức, nhận thức đúng đắn hơn về trách nhiệm của học sinh, tuổi trẻ trong tuyên truyền và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…