Tân Cảng Sài Gòn chung tay lo Tết cho trẻ em mồ côi vì dịch COVID-19 | Saigon Newport Corp.(SNP)
Hoạt động trách nhiệm xã hội

Tân Cảng Sài Gòn chung tay lo Tết cho trẻ em mồ côi vì dịch COVID-19

22/01/2022

Tân Cảng Sài Gòn chung tay lo Tết cho trẻ em mồ côi vì dịch COVID-19

Ngày 22/01/2022, TCT TCSG phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM và Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM tổ chức chương trình "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình " nhằm kết nối, vận động các nguồn lực từ xã hội chăm lo Tết cho hơn 2400 trẻ em mồ côi do COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.