Hoạt động trách nhiệm xã hội

Tân Cảng Sài Gòn tuyên truyền biển, đảo tại Gia Lai

22/07/2022

Tân Cảng Sài Gòn tuyên truyền biển, đảo tại Gia Lai

Chiều 22/7, tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn do Thượng tá Đoàn Văn Uẩn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty làm trưởng đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai tổ chức tuyên truyền biển đảo và thực hiện công tác dân vận trên địa bàn.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã thông tin đến hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã của huyện Kbang về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; một số nội dung chính về tình hình biển, đảo thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển Đông; vai trò của Hải quân nhân dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…
 

 Các đại biểu dự nghe tuyên truyền biển, đảo
 
Thượng tá Đoàn Văn Uẩn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty thông tin tình hình biển, đảo thời gian qua cho đội ngũ cán bộ huyện Kbang

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên tại địa phương về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 
Cũng trong ngày, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai và chính quyền địa phương tổ chức khởi công 2 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, gồm: gia đình ông Bế Ninh Thuận, xã Ya Hội, huyện Đắk Pơ và gia đình bà Đinh Thị Pyơih, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, mức hỗ trợ mỗi căn nhà là 80 triệu đồng, trích từ quỹ phúc lợi xã hội từ thiện của Tổng công ty.
 
Đoàn công tác khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bế Ninh Thuận, xã Ya Hội, huyện Đắk Pơ