Hoạt động trách nhiệm xã hội

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tuyên tuyên biển, đảo tại huyện Ia H’Drai

26/08/2023

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tuyên tuyên biển, đảo tại huyện Ia H’Drai

Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2023, sáng 26/8, tại huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum và Huyện ủy Ia H’Drai tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo năm 2023 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Dự hội nghị tuyên truyền biển đảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Huyện ủy Ia H’Drai và gần 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã, các lực lượng công an, quân đội, giáo viên… của huyện Ia H’Drai.
 
Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tập trung thông tin về tình hình biển Đông thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển Đông; chủ trương và tình hình phát triển kinh tế biển Việt Nam cũng như nhấn lạnh vị trí, vai trò của công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo… Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên tại địa phương về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cung cấp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt những thông tin mới về biển đảo để phục vụ công tác tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần giúp cán bộ, đảng viên chủ động đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo để hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, làm phương hại đến an ninh, chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Báo cáo viên của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thông tin tình hình biển đảo

Tổ chức tuyên truyền biển đảo là một trong những nội dung chính trong chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân Cảng Sài Gòn. Từ đầu năm 2023 đến nay, thông qua các hội nghị chuyên đề, tuyên truyền biển, đảo kết hợp tư vấn tuyển sinh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đồng thời thực hiện công tác dân vận, quân vận trên địa bàn… Hai đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền biển đảo cho gần 1.000 lượt cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân tại tỉnh Kon Tum; góp phần thiết thực phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế biển, bảo vệ ngư dân. Qua đó, lan toả hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới đến đông đảo quần chúng nhân dân địa phương.
 

Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Ia H’Drai

Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao tặng 22 chiếc xe đạp cho 22 em học sinh nghèo của huyện Ia H’Drai với tổng kinh phí 45 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa mà Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn dành tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2023- 2024.