Hoạt động trách nhiệm xã hội

Vai trò của Đảng trong quản lý và phát triển kinh tế dưới góc nhìn quản lý phát triển xã hội trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh

26/09/2023

Vai trò của Đảng trong quản lý và phát triển kinh tế dưới góc nhìn quản lý phát triển xã hội trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Chiều 25/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức tọa đàm khoa học “Vai trò của Đảng trong quản lý và phát triển kinh tế dưới góc nhìn quản lý phát triển xã hội trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh từ thực tiễn Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn”. Giáo sư, Tiến sĩ (GS, TS) Phạm Văn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam, nguyên Giám đốc Học viện KHXH Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương và Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đồng chủ trì.

Đoàn công tác tìm hiểu thực tế tại cảng Tân Cảng Cát Lái

Đoàn công tác tham quan khu kho hàng, Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng
 
Sau khi tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại cảng Tân Cảng Cát Lái, đoàn công tác có buổi tọa đàm với lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về “Vai trò của Đảng trong quản lý và phát triển kinh tế dưới góc nhìn quản lý phát triển xã hội trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh từ thực tiễn Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn”.

Đoàn công tác nghe giới thiệu về Trung tâm điều hành sản xuất tại cảng Tân Cảng Cát Lái

Đoàn công tác tham quan trung tâm an ninh cảng Tân Cảng Cát Lái
 
Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động của doanh nghiệp quân đội, một số bài học rút ra từ mô hình doanh nghiệp quân đội tham gia xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Trải qua hơn 34 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đội ngũ cán bộ các cấp trong Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn giữ vững và phát huy tính dân chủ, truyền thống đoàn kết, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, Điều lệ và các quy định nội bộ của Tổng công ty; ứng dụng hiệu quả công nghệ số hóa vào quản lý, điều hành sản xuất theo hướng cảng xanh, dịch vụ thông minh, năng động, hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức phát biểu
Thành viên đoàn công tác trao đổi với lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

 
Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị gắn với phát huy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng; phát huy tốt nhân tố chính trị tinh thần, sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động, thực sự vì người lao động; gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm cộng đồng, bảo đảm phát triển bền vững. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, cơ cấu hợp lý, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách…

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Phát biểu tại buổi làm việc, GS, TS Phạm Văn Đức bày tỏ lời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn dành cho đoàn công tác. Công tác phối hợp tổ chức tọa đàm chặt chẽ, khoa học, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn công tác được tìm hiểu thực tế tại cơ sở cảng. GS, TS Phạm Văn Đức nhấn mạnh: Chuyến công tác, nắm tình hình thực tế tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm cơ sở giúp cho đoàn công tác tìm hiểu thêm về vai trò của Đảng trong quản lý và phát triển kinh tế dưới góc nhìn quản lý phát triển xã hội trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh từ thực tiễn tại doanh nghiệp quân đội nói chung, Tổng công ty Tân Cảng nói riêng. Đây thực sự là mô hình doanh nghiệp quân đội tiêu biểu của đất nước tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, là điểm sáng kết hợp kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh.