Tất cả

Hoạt động kinh doanh

Hội nghị thường niên - Hiệp hội Cảng biển Việt Nam 2022

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên 2022

22/09/2022

Hoạt động kinh doanh

KHỞI CÔNG DỰ ÁN CẨU KHUNG ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM THƯƠNG HIỆU TÂN CẢNG SÀI GÒN

Cẩu khung đầu tiên của Việt Nam mang thương hiệu Tân Cảng

20/09/2022

Hoạt động trách nhiệm xã hội

Trại sáng tác âm nhạc toàn quân tham quan và thực tế tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Trại sáng tác âm nhạc toàn quân năm 2022 đến tham quan tại cảng Tân Cảng Cát Lái

08/09/2022

Hoạt động trách nhiệm xã hội

Nhân lên niềm tin yêu biển, đảo Việt Nam

Cuộc thi Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước LHQ về Luật Biển 1982

29/08/2022