Tin tức | Saigon Newport Corp.(SNP)

Tất cả

Hoạt động kinh doanh

Cảng Tân Cảng - Cái Mép tiếp tục khẳng định năng lực vượt trội trong tiếp nhận tàu hàng điện gió năm 2023

Cảng Tân Cảng - Cái Mép (TCCT) tiếp nhận chuyến tàu điện gió đầu tiên trong năm 2023

23/05/2023