Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn kinh tế - quốc phòng hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế biển và dịch vụ logistics.

Tầm nhìn
Tầm nhìn
Tầm nhìn
Tầm nhìn
Tầm nhìn
Tầm nhìn

Sứ mệnh

Kết nối lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế biển, nâng tầm thương hiệu quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sứ mệnh
Sứ mệnh
*
Sứ mệnh