Trách nhiệm xã hội

  • Đảm bảo thông suốt lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • Bảo vệ môi trường: Tân Cảng Sài Gòn - tiên phong phát triển cảng và logistics xanh.
  • Vì lợi ích cộng đồng: Chung tay xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Tổng công ty có cơ sở hoạt động. Năm 2021, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã ủng hộ gần 140 tỷ đồng.
  • Đảm bảo môi trường làm việc tốt và công việc ổn định cho hơn 8.500 lao động thường xuyên và trên 10.000 lao động vệ tinh.
  • Giữ gìn và phát triển bản sắc "Văn hóa Gia đình Tân Cảng Sài Gòn".
csr
csr
csr