Tất cả

Hoạt động kinh doanh

Cảng Tân Cảng - Cát Lái sẽ áp dụng " Port Closing Time" mới từ 15/11/2006

Cảng Tân Cảng - Cát Lái đã tổ chức một buổi họp về việc sẽ áp dụng Port Closing Time

05/03/2008

Hoạt động kinh doanh

Dịch vụ tìm thông tin dịch vụ Cảng qua tin nhắn SMS chính thức hoạt động

Tân Cảng Sài Gòn đưa dịch vụ “Tìm thông tin dịch vụ cảng bằng điện thoại di động qua

05/03/2008

Hoạt động kinh doanh

Giới thiệu khu vực cảng mở Cát Lái

Cảng Cát Lái – Công ty Tân cảng Sài gòn là cảng chuyên dụng container, được quy hoạch

03/03/2008

Hoạt động kinh doanh

T.S.Lines delegation paid a visit to Saigon Newport company (23/08/2007)

On 16th August 2007, the T.S.Lines delegation paid a visit to Saigon Newport company

23/08/2007

Hoạt động kinh doanh

Cyberlogitecs delegation paid a visit to SNP company (09/08/2007)

On 25th and 26th July 2007, the Cyberlogitecs delegation visited SNP Company

09/08/2007

Hoạt động kinh doanh

Viet Nam distribution association (VDA) delegation paid a visit to SNP company (09/08/2007)

On July 25th 2007, the VDA delegation led by Madam Nguyen Thi Hong Minh

09/08/2007

Hoạt động kinh doanh

Vice consul panama paid a visit to Saigon Newport (17/07/2007)

Vice consul panama paid a visit to Saigon Newport

17/07/2007

Hoạt động kinh doanh

The delegation mitsui O.S.K lines paid a visit to Saigon Newport company (20/06/2007)

The delegation mitsui O.S.K lines paid a visit to Saigon Newport company

20/06/2007

Hoạt động kinh doanh

The Amsterdam seaport association paid a visit to Saigon Newport company (24/05/2007)

On 22nd May 2007, The Amsterdam seaport association paid a visit to SNP

24/05/2007