Hoạt động kinh doanh

Website Khu vực Cảng Mở-Cát Lái và những dịch vụ

05/03/2008

Khu vực cảng mở (Free trade Port Zone – FPZ) tại cảng Cát Lái được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm xây dựng và kinh doanh theo quyết định số 37/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2006.

Nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cảng, Khu vực cảng mở (Free trade Port Zone – FPZ) tại cảng Cát Lái được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm xây dựng và kinh doanh theo quyết định số 37/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2006. Với nhiều dịch vụ và điều kiện ưu đãi, các khách hàng sử dụng dịch vụ FPZ sẽ có nhiều cơ hội và sức cạnh tranh trong thời điểm Việt Nam đang từng bước hội nhập với kinh tế thế giới. Khu vực cảng mở Cát Lái đã bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 05/2006.
-Sau hơn 3 tháng thí điểm, Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã phối hợp với Chi Cục Hải quan Khu vực I, phòng Nghiệp vụ Hải quan Tp HCM đã tổ chức cuộc họp vào ngày 24 tháng 08 năm 2006 nhằm giải đáp các thắc mắc, vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục và các dịch vụ trong FPZ. Trong buổi họp, có rất nhiều ý kiến và vướng mắc được cơ quan Hải Quan trả lời và giải quyết rất rõ ràng, chỉ còn 3 trường hợp còn vướng mắc (xem bảng tổng hợp các dịch vụ cảng mở). Những trường hợp này, Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã làm công văn kiến nghị cơ quan HQ cấp cao hơn để có văn bản hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho cả khách hàng lẫn HQ thực hiện.
- Công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ đưa trang web Cảng mở phục vụ khách hàng vào giữa tháng 09/2006. Khách hàng có thể được cập nhật thông tin liên quan hữu ích, được tư vấn và giải đáp các thắc mắc đến hoạt động cảng mở, đặc biệt được quảng cáo, giới thiệu sản phẩm miễn phí trên website : www.freeport.vn
 
TỔNG HỢP CÁC DỊCH VỤ CẢNG MỞ
1.Các dịch vụ được phép thực hiện theo quyết định số 37/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:
- Mua bán hàng hóa.
- Đóng gói, đóng gói lại hàng hóa.
- Sắp xếp, sắp xếp lại hàng hóa.
- Gia cố, sửa chữa hoặc thay container khác đối với container trung chuyển và hàng xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh.

2.Các dịch vụ cụ thể được Hải Quan KV I đồng ý cho phép thực hiện sau khi giải đáp thắc mắc của khách hàng trong cuộc họp rút kinh nghiệm 24/08/2006:
- Hàng vào cảng mở phải qui định trên manifest là cảng mở. Trong trường hợp hàng đã nhập khẩu vào Việt Nam đang nằm tại cảng có thể điều chỉnh manifest chuyển vào khu vực cảng mở.
- Hàng tạm nhập tái xuất theo phương thức kinh doanh được phép thực hiện trong Cảng Mở dưới bất kỳ dạng nào như đóng ghép, sang cont, … với bất kỳ phương thức vận chuyển nào như đường thuỷ, đường bộ, hàng không…
- Hàng quá cảnh qua Việt Nam có thể được lưu tại khu vực cảng mở sau đó được rút ruột từng phần chuyển bằng đường bộ sang nước thứ ba.
- Hàng lẻ quá cảnh qua Việt Nam bằng đường bộ, đường không có thể ghép với hàng lẻ có nguồn gốc nội địa được xuất qua nước thứ ba.
- Đối với container hàng chung chủ, 1 phần nhập nội địa, 1 phần xuất sang nước thứ ba qui định trên manifest và vận đơn tổng là Cảng Mở nhưng không cần tách vận đơn đối với lô hàng nhập nội địa mà chỉ cần có xác nhận của Hải quan giám sát cảng mở.
- Hàng được nhập về khu vực cảng mở có thể được tiêu thụ nội địa một phần, phần còn lại có thể được tái xuất hoặc xuất tiếp qua nước thứ ba bằng bao bì mới nhưng vẫn giữ nguyên xuất xứ hàng hoá.
- Xe hơi được nhập về khu vực cảng mở có thể được vệ sinh, trang trí (nếu vật trang trí từ nội địa phải hoàn tất thủ tục xuất vào cảng mở) và trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

3.Các dịch vụ khác chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền cao hơn:
- Gia công, lắp ráp bán thành phẩm, phụ tùng để hoàn chỉnh thành sản phẩm tiêu thụ nội địa hoặc xuất qua nước khác.
- Các loại hàng hóa Việt Nam cấm mà các nước khác nhập khẩu và tiêu thụ nội địa không cấm (như pháo, pháo hoa).
- Phương thức thanh toán qua ngân hàng cần phải có Tờ khai Hải quan (vì các dịch vụ trong khu vực cảng mở không sử dụng Tờ khai Hải quan). Cơ quan Hải quan tạm thời đề nghị sử dụng Tờ khai Hải quan cho hàng quá cảnh.