Hoạt động kinh doanh

Những hoạt động đã được triển khai trong tháng 10-2006 tại khu vực Cảng Mở Cát Lái

05/03/2008

Công ty Giao nhận Vận tải Quốc tế Schenker, lớn thứ hai trên thế giới về lĩnh vực tiếp vận đã đưa khách hàng truyền thống là Tập đoàn Vivarte của Pháp tìm hiểu và tham quan và khu vực Cảng Mở của Cảng Cát Lái.

Công ty Giao nhận Vận tải Quốc tế Schenker, lớn thứ hai trên thế giới về lĩnh vực tiếp vận đã đưa khách hàng truyền thống là Tập đoàn Vivarte của Pháp tìm hiểu và tham quan và khu vực Cảng Mở của Cảng Cát Lái.

- Lô hàng quá cảnh 5x40’ nhập từ Trung Quốc của công ty XNK Petrolimex (PITCO) đã bắt đầu nhập về kho Cảng mở - cảng Cát Lái, và dự kiến tái xuất sang Cambodia theo kế hoạch;

- Công ty Á Việt và Công ty Nhân Quyền đã thực hiện dịch vụ sang container – những lô hàng này được nhập khẩu từ Inđônêxia, Malayxia qua các hãng tàu Evergreen Shipping Lines, Regional Container chuyển tải tại Việt nam và xuất sang Philipin, Hàlan