Tất cả

Hoạt động kinh doanh

Công Ty Tân Cảng Sài Gòn đạt giải " Top Trade Services 2007 "

Sáng 6/1/2008, Tân Cảng Sài Gòn được trao giải thưởng "Top Trade Services 2007”.

05/03/2008

Hoạt động kinh doanh

Những hoạt động đã được triển khai trong tháng 10-2006 tại khu vực Cảng Mở Cát Lái

Công ty Giao nhận Vận tải Quốc tế Schenker, lớn thứ hai trên thế giới về lĩnh vực tiếp vận đã đưa khách hàng truyền thống là Tập đoàn Vivarte của Pháp tìm hiểu và tham quan và khu vực Cảng Mở của Cảng Cát Lái.

05/03/2008

Hoạt động kinh doanh

Website Khu vực Cảng Mở-Cát Lái và những dịch vụ

Khu vực cảng mở (Free trade Port Zone – FPZ) tại cảng Cát Lái được Thủ tướng Chính phủ

05/03/2008

Hoạt động kinh doanh

Wanhai Lines và liên doanh BDS & Mol cùng tăng chuyến tại cảng Tân Cảng - Cát Lái

Từ ngày 7/10/06 Bien Dong Shipping và Mitsui Osk Lines sẽ ghé cảng Cát Lái

05/03/2008

Hoạt động kinh doanh

Cảng Tân Cảng - Cát Lái sẽ áp dụng " Port Closing Time" mới từ 15/11/2006

Cảng Tân Cảng - Cát Lái đã tổ chức một buổi họp về việc sẽ áp dụng Port Closing Time

05/03/2008

Hoạt động kinh doanh

Dịch vụ tìm thông tin dịch vụ Cảng qua tin nhắn SMS chính thức hoạt động

Tân Cảng Sài Gòn đưa dịch vụ “Tìm thông tin dịch vụ cảng bằng điện thoại di động qua

05/03/2008

Hoạt động kinh doanh

Giới thiệu khu vực cảng mở Cát Lái

Cảng Cát Lái – Công ty Tân cảng Sài gòn là cảng chuyên dụng container, được quy hoạch

03/03/2008

Hoạt động kinh doanh

T.S.Lines delegation paid a visit to Saigon Newport company (23/08/2007)

On 16th August 2007, the T.S.Lines delegation paid a visit to Saigon Newport company

23/08/2007

Hoạt động kinh doanh

Cyberlogitecs delegation paid a visit to SNP company (09/08/2007)

On 25th and 26th July 2007, the Cyberlogitecs delegation visited SNP Company

09/08/2007