Tất cả

Hoạt động kinh doanh

Berth no. 7 at cat lai port available in october, 2008 (12/7/2008)

To meet the increasing demand of the shipping lines in term of berths and CY area,

12/07/2008

Hoạt động kinh doanh

Tình hình cảng Cát Lái sau khi chạy chương trình TOPX

Các họat động giao nhận hàng hóa và giải phóng tàu tại Cảng Cát Lái trong thời gian gần đây không chỉ là mối quan tâm của các Hãng tàu, các Công ty giao nhận hàng hóa và khách hàng XNK, mà còn thu hút sự chú ý của công luận khi các báo liên tục phản ánh về tình trạng kẹt cảng. Sau khi áp dụng các giải pháp kịp thời cấp bách, tình hình sản xuất tại Cát Lái đã đi vào ổn định vào giữa tháng 6/ 2008.

12/07/2008

Hoạt động kinh doanh

Daibiru delegation paid a visit to Saigon Newport company (07/09/2007)

On August 30th 2007, Daibiru Delagation under the guidance of Mr.Tetsu Wada visited SNP

03/07/2008

Hoạt động kinh doanh

The MSC' representative in viet nam paid a visit to Saigon Newport Company (10/12/2007)

The MSC' representative in viet nam paid a visit to Saigon Newport Company

03/07/2008

Hoạt động kinh doanh

The quicker vessel dispatch at cat lai port (21/06/2008)

The quicker vessel dispatch at cat lai port

21/06/2008

Hoạt động kinh doanh

Tàu có chiều dài tới 205m sẽ được phép vào, rời cảng Cát Lái vào ban đêm từ 01/6/08

Từ 1/6/2008 tàu container có chiều dài đến 205m sẽ được phép vào

12/06/2008

Hoạt động kinh doanh

The meeting between snp and the chief representatives of shipping lines in ho chi minh city

The meeting between snp and the chief representatives of shipping lines

22/05/2008

Hoạt động kinh doanh

The meeting between SNP and Customs of ho chi minh city

The meeting between SNP and Customs of ho chi minh city

22/05/2008