Tất cả

Hoạt động kinh doanh

The summary of activities at Tan Cang - Cat Lai terminal in august 2010 (28/9/2010)

Tan Cang-Cat Lai accommodated 267 vessels – an increase of 16 vessels to those of July.

28/09/2010

Hoạt động kinh doanh

Lễ đón chuyến tàu đầu tiên của hãng tàu ZIM- tuyến trực tiếp châu Âu tại cảng Tân Cảng - Cái Mép

22-9-2010, cảng Tân Cảng - Cái Mép tổ chức lễ khai trương tuyến dịch vụ trực tiếp.

23/09/2010

Hoạt động kinh doanh

Lễ đón chuyến tàu đầu tiên của hãng tàu CSAV Norasia tại cảng Tân Cảng - Cái Mép

17/9/2010, TCCT tổ chức lễ đón chuyến tàu cập cảng đầu tiên của Hãng tàu CSAV Norasia.

20/09/2010

Hoạt động kinh doanh

Hội nghị khách hàng của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn năm 2010 tại Đồng Nai

06/08/2010, TCT TCSG tổ chức Hội nghị Khách hàng tại ICD Tân Cảng – Long Bình.

09/08/2010

Hoạt động kinh doanh

Lễ khai trương Câu lạc bộ thủy thủ tại cảng Tân Cảng- Cát Lái

22/7/2010, TCT TCSG tổ chức lễ khai trương CLB Thủy thủ.

23/07/2010

Hoạt động kinh doanh

Giới thiệu E-port

Phòng Công nghệ Thông tin - TCT TCSG đã xây dựng E -port với các chức năng cụ thể.

20/07/2010

Hoạt động kinh doanh

Lễ ký hợp đồng liên doanh thành lập Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tân Cảng - STC

1/7/2010, Lễ ký HĐ Liên doanh thành lập Công ty TNHH PTNNL TC - STC đã được tổ chức.

05/07/2010