Hoạt động kinh doanh

Cảng Tân Cảng - Cát Lái sẽ áp dụng " Port Closing Time" mới từ 15/11/2006

05/03/2008

Cảng Tân Cảng - Cát Lái (TCCL) đã tổ chức một buổi họp về việc sẽ áp dụng Port Closing Time (PCT) mới vào ngày 13/10/2006 có đại diện của hơn 30 hãng tàu đang có tàu khai thác tại TCCL.

Nhằm nâng cao năng suất giải phóng tàu và hiệu quả khai thác tàu, sau thời gian tăng cường trang thiết bị và gia tăng diện tích bãi, Cảng Tân Cảng – Cát Lái (TCCL) đã tổ chức một buổi họp về việc sẽ áp dụng Port Closing Time (PCT) mới vào ngày 13/10/2006 vừa qua. Đến tham dự buổi họp có đại diện của hơn 30 hãng tàu đang có tàu khai thác tại TCCL.
Trong buổi họp, Đại diện Trung Tâm Điều độ đã trình bày hiệu quả của việc áp dụng PCT qua 2 giai đoạn, từ 15/12/2005 đến 01/06/2006 và từ 01/06/2006 đến nay, đồng thời đã đưa ra PCT mới phù hợp cho tất cả các hãng tàu dựa trên sự nghiên cứu, thống kê và phân tích tình hình hoạt động khai thác của các tàu. Đại diện các hãng tàu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ áp dụng PCT mới. Nhiều hãng tàu còn đề nghị TCCL nên sớm áp dụng PCT theo tiêu chuẩn quốc tế là trước Thời gian Dự kiến Tàu đến – ETA (Estimated Time of Arrival).
PCT tại Cát Lái sẽ chính thức được áp dụng từ 15/11/2006. Với việc áp dụng PCT mới tại Cảng Tân Cảng – Cát Lái, năng suất giải phóng tàu, hiệu quả khai thác tàu và chất lượng dịch vụ khách hàng sẽ ngày càng được nâng cao, góp phần cho sự hội nhập và sự phát triển kinh tế Việt Nam.