Hoạt động kinh doanh

Hội nghị sơ kết 01 tháng triển khai thực hiện chương trình quản lý điều hành TOPX tại cảng Cát Lái

14/08/2008

Sáng ngày 6-8-2008, hơn 200 Đại biểu đại diện cho Trung tâm điều độ và các phòng ban đơn vị trực tiếp liên quan đã tới dự Hội Nghị Sơ Kết 01 tháng triển khai thực hiện chương trình quản lý điều hành TOPX

Sáng ngày 6-8-2008, hơn 200 Đại biểu đại diện cho Trung tâm điều độ và các phòng ban đơn vị trực tiếp liên quan đến việc triển khai thực hiện TOPX đã tới dự Hội Nghị Sơ Kết 01 tháng triển khai thực hiện chương trình quản lý điều hành TOPX. Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, TOPX đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng dịch vụ tại Cảng Cát Lái và các cơ sở cuả Công Ty Tân Cảng Sài Gòn. Hiện tại mọi di chuyển của container trong cảng và vị trí tất cả container đều được hệ thống quản lý chặt chẽ, chính xác theo thời gian thực.Năng suất giải phóng tàu bình quân tăng cao hơn so với năng suất trước khi triển khai TOPX từ 2-3 cont/giờ tàu. TOPX đặc biệt có hiệu quả với vận chuyển bãi nội bộ và công tác giao nhận container. Thời gian trung bình để chuyển 01 container trong nội bộ cảng giảm chỉ còn bằng ½ so với trước, thời gian trung bình giao nhận container giảm từ 1,96 h/cont xuống còn 1,13 h/cont.

Phát biểu tại Hội Nghị, đồng chí Tổng Giám Đốc Nguyễn Đăng Nghiêm đã biểu dương những nỗ lực khắc phục khó khăn và quyết tâm của các tập thể và cá nhân trong thời gian đầu chạy chương trình mới. Đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ và tri thức trong quản lý khai thác cảng trong thời kỳ hội nhâp kinh tế thế giới. Để đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác, thời gian vừa qua chương trình TOPX mới chỉ áp dụng cho các hoạt động giao nhận cont tại kho và bãi container, quản lý trang thiết bị làm hàng tại bãi và làm hàng nhập tại Terminal A. Trong thời gian tới sẽ từng bước áp dụng TOPX làm hàng nhập tại Terminal B và làm hàng xuất cho cả hai Terminal. Hội nghị cũng đã thảo luận các phương án phòng chống rủi ro khi triển khai và vận hành hệ thống, các yêu cầu cuả công tác quản lý, đào tạo và sự cần thiết bắt buộc cuả việc nhập dữ liêụ chính xác.

Việc đưa TOPX vào sử dụng tại cảng Cát Lái được đánh giá là một sự kiện có giá trị lớn trong lịch sử khai thác cảng cuả Công ty. Thành công đạt được trước hết do sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sáng suốt của Đảng ủy, Ban Giám đốc, đồng thời thể hiện sự năng động, tích cực của cán bộ các cấp và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ, người lao động tại Công ty Tân Cảng Sài Gòn.