Hoạt động kinh doanh

Tân Cảng Sài Gòn tổng kết Hội nghị Cảng Mở

05/03/2008

Ngày 9/5/2007 Cục Hàng hải Việt Nam kết hợp với Công ty Tân cảng Sài Gòn đã tổ chức “ Hội nghị Tổng kết " sau một năm thực hiện Quyết định số 37/2006/QĐ-TTg ngày 10/2/2006 của Thủ tướng Chính Phủ.

Ngày 9/5/2007 Cục Hàng hải Việt Nam kết hợp với Công ty Tân cảng Sài Gòn đã tổ chức “ Hội nghị Tổng kết sau một năm thực hiện Quyết định số 37/2006/QĐ-TTg ngày 10/2/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Tại hội nghị, các đơn vị được nghe đại diện của Công ty Tân cảng Sài Gòn báo cáo kết quả sau 1 năm hoạt động và nghe đại diện của Tổng cục Hải quan giải thích và trả lời một số vấn đề nổi bật trong quá trình thực hiện cũng như được nghe các bài tham luận trao đổi của lãnh đạo các Bộ ngành liên quan. Kết thúc Hội nghị, Cục hàng Hải đã nhận được 21 ý kiến đề xuất đề nghị của một số chủ hàng và hãng tàu đề cập những vấn đề liên quan khó khăn vuớng mắc bất cập trong quá trình thực hiện.

Sau hội nghị, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp trên và dự thảo tờ trình để Bộ Giao thông vận tải trình lên Chính phủ các giải pháp, phương án, phương hướng đổi mới cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động dịch vụ này phát triển một cách hiệu quả hơn.