Hoạt động kinh doanh

Tàu có chiều dài tới 205m sẽ được phép vào, rời cảng Cát Lái vào ban đêm từ 01/6/08

12/06/2008

Từ 1/6/2008 tàu container có chiều dài đến 205m sẽ được phép vào, rời Cảng Cát Lái ban đêm. Thời gian thí điểm từ 01/6/2008 đến 30/11/2008

Ngày 19-5-2008, cuộc họp về vấn đề nâng chiều dài tàu được phép chạy đêm trên tuyến luồng sông Đồng Nai và luồng sông Lòng Tàu do ông Nguyễn Ngọc Huệ - Phó Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam chủ trì với sự tham dự của Đại diện Cục Hàng Hải Việt Nam, Cảng vụ Sài Gòn, Công ty Hoa tiêu khu vực I, Tân Cảng Sài Gòn và các đơn vị liên quan đã được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 28-5 năm 2008, Cục Hàng Hải Việt Nam đã gửi công văn số 949/CHHVN-PC tới Bộ Giao thông vận tải báo cáo các kết luận tại cuộc họp và đề nghị Bộ Giao thông vận tải chấp thuận để cảng vụ TP. Hồ Chí Minh chủ trì, tổ chức thí điểm cho tàu container có chiều dài đến 205m vào, rời cảng Cát Lái ban đêm. Ngày 9/6/2008, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 4397/BGTVT-KHĐT chấp thuận đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam về nội dung nêu trên.

Như vậy, từ 1/6/2008 tàu container có chiều dài đến 205m sẽ được phép vào, rời Cảng Cát Lái ban đêm. Thời gian thí điểm từ 01/6/2008 đến 30/11/2008. Sau đó các đơn vị sẽ tập hợp báo cáo về kết quả họat động thí điểm. Công ty Tân Cảng Sài Gòn có nhiệm vụ phối hợp với Công ty Hoa tiêu, Cảng vụ Sài Gòn bảo đảm an tòan hàng hải trên luồng cho các tàu tới cảng Cát Lái.