TCCT chính thức đón chuyến tàu đầu tiên của Evergreen đồng khai thác với MOL | Saigon Newport Corp.(SNP)
Hoạt động kinh doanh

TCCT chính thức đón chuyến tàu đầu tiên của Evergreen đồng khai thác với MOL

17/09/2012

Ngày 05/09/2012, Cảng Tân Cảng – Cái Mép (TCCT) đã chính thức đón chuyến tàu đầu tiên tên EVER UNIQUE của Evergreen đồng khai thác với MOL trên tuyến AUE3 đi Bờ Đông Hoa Kỳ. Chuyến tàu mang tên EVER UNIQUE với chiều dài tàu 285m có sức chứa 5,600 teu.

Ngày 05/09/2012, Cảng Tân Cảng – Cái Mép (TCCT) đã chính thức đón chuyến tàu đầu tiên tên EVER UNIQUE của Evergreen đồng khai thác với MOL trên tuyến AUE3 đi Bờ Đông Hoa Kỳ. Chuyến tàu mang tên EVER UNIQUE với chiều dài tàu 285m có sức chứa 5,600 teu.

Sau khi rút khỏi tuyến AWE4 cùng khai thác với COSCO, K Line, Yangming và Hanjin, MOL đã bắt tay với EMC khai thác tuyến AUE3 (MOL gọi tuyến dịch vụ mới này là SVS) trong đó MOL khai thác 09 tàu ghé cảng TCIT còn EMC trước tiên chỉ khai thác 01 tàu ghé TCCT.
Dưới đây là ảnh lịch trình của truyến dịch vụ AUE3: