Tình hình cảng Cát Lái sau khi chạy chương trình TOPX | Saigon Newport Corp.(SNP)
Hoạt động kinh doanh

Tình hình cảng Cát Lái sau khi chạy chương trình TOPX

12/07/2008

Sau khi áp dụng các giải pháp kịp thời cấp bách, tình hình sản xuất tại Cát Lái đã đi vào ổn định vào giữa tháng 6/ 2008.

Sau khi áp dụng các giải pháp kịp thời cấp bách, tình hình sản xuất tại CCác họat động giao nhận hàng hóa và giải phóng tàu tại Cảng Cát Lái trong thời gian gần đây không chỉ là mối quan tâm của các Hãng tàu, các Công ty giao nhận hàng hóa và khách hàng XNK, mà còn thu hút sự chú ý của công luận khi các báo liên tục phản ánh về tình trạng kẹt cảng. Sau khi áp dụng các giải pháp kịp thời cấp bách, tình hình sản xuất tại Cát Lái đã đi vào ổn định vào giữa tháng 6/ 2008.

Với nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất giải phóng tàu và rút ngắn thời gian giao nhận hàng tại Cảng, ngày 22 tháng 6 năm 2008, Công ty Tân Cảng chính thức đưa vào sử dụng chương trình TOPX- một phần mềm khai thác quản lý container hiện đại do Công ty RBS (Úc) cung cấp. Trong tuần đầu sau khi chạy TOPX, do người sử dụng và khách hàng chưa quen quy trình mới, năng suất đã sụt giảm chỉ còn dưới 15 cont/ giờ tàu đã gây lo ngại cho các Hãng tàu và khách hàng. Được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc và những nỗ lực quyết tâm của các cán bộ công nhân viên Công ty Tân Cảng Sài Gòn, sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng, đến nay tình hình đã ổn định và tình hình giải phóng tàu tại Cát Lái đã có những tiến bộ đáng kể. Trong tuần 28, năng suất net bình quân khỏang 36 cont/ giờ tàu và năng suất port-stay đạt 31 cont/giờ tàu. Đặc biệt, với hệ thống mới, thời gian chuyển kiểm hóa, giao nhận container tại Cảng đã được rút ngắn so với thời gian trước và vị trí container trên bãi được quản lý theo thời gian thực. Dự kiến trong tháng 9, 2008, năng suất giải phóng tàu theo port stay sẽ đạt 38 đến 40 container/giờtàu.

Với TOPX, chất lượng dịch vụ tại Cảng Cát Lái sẽ ngày một tốt hơn đáp ứng mong đợi của quý khách hàng.