Hoạt động trách nhiệm xã hội

Hoạt động trách nhiệm xã hội

Tân cảng Sài Gòn: Nhận phụng dưỡng 10 thân nhân liệt sĩ, gia đình có công tại Kon Tum

TCT TCSG nhận phụng dưỡng 10 thân nhân liệt sĩ, gia đình có công tại Kon Tum

13/04/2022

Hoạt động trách nhiệm xã hội

Tân Cảng Sài Gòn ủng hộ 50 tỷ đồng cho “Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19” của Chính phủ

TCT TCSG ủng hộ 50 tỷ đồng cho “quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19” của Chính phủ

25/09/2021