Hoạt động kinh doanh

Wanhai Lines và liên doanh BDS & Mol cùng tăng chuyến tại cảng Tân Cảng - Cát Lái

05/03/2008

Từ ngày 7/10/06 Bien Dong Shipping (BDS) và Mitsui Osk Lines (MOL) với 02 tàu Vinashin Trader và Vinashin Freighter sẽ ghé cảng Tân Cảng - Cát Lái 2 chuyến/ tuần

Từ ngày 7/10/2006 dịch vụ hiện đang khai thác của Bien Dong Shipping (BDS) và Mitsui Osk Lines (MOL) với 02 tàu Vinashin Trader và Vinashin Freighter sẽ ghé cảng Tân Cảng – Cát Lái 2 chuyến/ tuần với lịch trình mở rộng thêm Cảng Cát Lái như sau: SIN – HCM (Cát Lái – Bến Nghé) – HP – HCM (Bến Nghé – Cát Lái), thay vì 1 chuyến/tuần ghé Cát Lái trước đây. Với dịch vụ này, BDS/MOL trước đây chỉ có hàng xuất, giờ đây đã bắt đầu có hàng nhập qua Cát Lái. Tàu Vinashin Trader ngày 7/10/06 đã dỡ được 242 teu hàng nhập tại Cát Lái, góp phần làm tăng thêm sản lượng thông qua Tân Cảng - Cát Lái.

Do nhu cầu hàng hoá tăng lên, những tàu hiện đang khai thác của WHL thường xuyên không đủ chỗ. Từ ngày 22/10/06 WHL triển khai thêm dịch vụ mới ghé cảng Tân Cảng - Cát Lái chủ nhật ra thứ hai với 3 tàu Inga S (1.100 teu), tàu Victoria Strait, Reflection (1.010teu), với lịch trình HCM (CLT-VICT) – KHH – HKG – Shekou – TYO – YOK – SHA – HKG – Danang – HCM (CLT-VICT) (Lịch trình cơ bản giống 2 dịch vụ WHL hiện đang khai thác, có mở rộng thêm một số cảng). Tàu Inga S sẽ ghé cảng Tân Cảng - Cát Lái chuyến đầu tiên ngày 22/10/06. Với dịch vụ này, sản lượng của WHL qua Cát Lái sẽ tăng thêm khá nhiều