Hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh

Cảng container Quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng đón tuyến dịch vụ đầu tiên của hãng tàu SITC

CKV2 – tuyến dịch vụ nội Á của hãng tàu SITC khai thác tại cảng TC-HICT

30/07/2022

Hoạt động kinh doanh

Tân Cảng Sài Gòn được vinh danh Top 50 “Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2022”

Giải thưởng Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức và vinh danh

16/07/2022

Hoạt động kinh doanh

Tân Cảng Sài Gòn đón chủ tịch tập đoàn China United Line

Ngày 13/07/2022, TCT TCSG có buổi làm việc với Hãng tàu China United Line (CUL)

14/07/2022