Tin tức chuyên ngành

Cảng Hải Phòng giảm phí với hàng lỏng, hàng rời từ 1/1/2018

29/12/2017

Cảng Hải Phòng giảm phí với hàng lỏng, hàng rời từ 1/1/2018

Kỳ họp lần thứ 6 HĐND TP Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2017 đã nhất trí thông qua Nghị quyết giảm mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo đó, mức phí với hàng hóa xuất nhập khẩu là hàng lỏng, hàng rời sẽ được giảm 20% so với hiện hành, từ 20.000 đồng/tấn xuống còn 16.000 đồng/tấn. Riêng hàng đóng trong các container vẫn giữ nguyên mức giá cũ.  Thông tin này được các doanh nghiệp rất hoan nghênh.


Cảng_Hải_Phòng_giảm_chi_phí
 

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, việc thu phí căn cứ trên quy định của pháp luật, góp phần bổ sung ngân sách tái đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển. Trong 9 tháng đầu năm nay, Hải Phòng đã thu được 1.063 tỷ đồng tiền phí này. 

Trước đó vào ngày 12/11/2016, UBND thành phố đã lập đề án, đề xuất thu phí sử dụng kết cấu công trình hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng trên địa bàn thành phố (gọi tắt là phí dịch vụ hạ tầng cảng biển). 22 ngày sau, đề án này chính thức được đưa ra Hội đồng nhân dân thành phố xin ý kiến và được chấp thuận, thông qua. Theo tính toán, nếu tổng sản lượng hàng hóa qua cảng biển năm 2017 ước bằng năm 2016 là 80 triệu tấn, thì trong năm 2017, ngân sách của thành phố sẽ có thêm 1.500 tỷ đồng từ việc thu loại phí mới. Do hầu hết các cảng biển lớn đều nằm trên địa bàn quận Hải An nên quận này được thành phố giao cho nhiệm vụ bố trí nhân sự, lập điểm thu và thông báo thu.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã có ý kiến phản đối vì cho rằng căn cứ thu, mức thu chưa hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mức giá sản phẩm lên cao sẽ khó cạnh tranh được với các sản phẩm của nước ngoài. Do đó,  Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch & Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam làm việc với Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng để rà soát, xem xét cụ thể việc thu phí này. Việc rà soát bao gồm quy định về mức thu, đối tượng tính phí, nộp phí, tình trạng chồng lấn, trùng lắp (nếu có) và việc thực hiện thu phí trên của Hải Phòng có đảm bảo phù hợp với Luật phí và lệ phí.

Sau đó, tại văn bản số 5036/VPCP-KTTH ngày 16/5/2017 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức, rà soát, đánh giá việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Đồng thời, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất để cân nhắc, xem xét điều chỉnh mức thu phí, đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật về phí, lệ phí và pháp luật khác có liên quan.


VITIC tổng hợp