Hoạt động kinh doanh

Công ty Hoa tiêu Tân Cảng tổ chức lễ kỷ niệm 01 năm thành lập

30/10/2009

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn và sự phối hợp hoạt động của các cơ quan bạn, Công ty Hoa tiêu Tân Cảng đã khẳng định vị thế thương hiệu công ty Tân Cảng Sài Gòn trong quá trình mở rông hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngày 27-10-2009, công ty hoa tiêu Tân Cảng tổ chức lễ kỷ niệm 01 năm hoạt động. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn và sự phối hợp hoạt động của các cơ quan bạn, Công ty Hoa tiêu Tân Cảng đã khẳng định vị thế thương hiệu công ty Tân Cảng Sài Gòn trong quá trình mở rông hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế. Công ty đã đạt doanh thu 30 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 11 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 5.225 tỉ đồng; đời sống cán bộ, công nhân viên đảm bảo ổn định ở mức cao.

Đến nay, lực lượng hoa tiêu của công ty đủ khả năng dẫn các loại tàu ra vào cảng Cát Lái và cảng Cái Mép. Công ty đã tổ chức liên hệ, phối hợp hoạt động tốt với các cơ quan, đơn vị Cảng vụ Sài Gòn, cảng vụ Vũng Tàu, Hoa tiêu khu vực 1, Hoa tiêu Vũng Tàu để điều hành chạy tàu đảm bảo an toàn trên luồng tuyến và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Phòng cảng vụ, Trung tâm điều độ, Xí nghiệp lai dắt cứu hộ, công ty cổ phần cảng Cái Mép (của công ty Tân cảng Sài Gòn) để điều hành tàu ra vào cảng an toàn và giải phóng tàu nhanh.

Quá trình hoạt động hiệu quả của Công ty Hoa tiêu Tân Cảng – Công ty hoa tiêu quốc phòng đầu tiên của Quân đội - có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ Quốc phòng và kinh tế của Công ty Tân Cảng Sài Gòn.