Hoạt động kinh doanh

Triển lãm quảng bá về Tổng Công ty TCSG nhân Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN

14/05/2010

Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thăm gian triển lãm của các doanh nghiệp quân đội TCSG và thực sự ấn tượng với gian triển lãm và thuyết minh của TCSG.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức triển lãm giới thiệu, quảng bá hình ảnh các doanh nghiệp quân đội bên lề Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Asean, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tiến hành trưng bày, giới thiệu hình ảnh, dịch vụ của Tổng Công ty tại gian triển lãm tại Xuân Mai – Hà Nội từ ngày 10/05 đến 11/05/2010. Các hình ảnh trưng bày tại triển lãm nêu bật các cơ sở và hệ thống kết nối Logistics của Tổng Công ty tại các Miền Bắc, Trung, Nam cùng các phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã tặng cho Tổng Công ty trong những năm qua.
Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và các đại biểu tham dự Hội Nghị đã thăm gian triển lãm của các doanh nghiệp quân đội TCSG và thực sự ấn tượng với gian triển lãm và thuyết minh của TCSG, qua đó, các đại biểu hiểu rõ hơn về tầm vóc, quy mô trong hoạt động khai thác Cảng của Tổng Công ty TCSG cũng như những thành tựu SXKD mà Tổng Công Ty đã đạt được trong những năm qua.
Triển lãm đã Góp phần quảng bá thành tựu trong họat động kinh tế của Doanh nghiệp QĐNDVN nói chung và của TCT TCSG nói riêng trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế. Đồng thời, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, dịch vụ của Tổng Công ty TCSG tới Quân đội và nhân dân các nước Asean, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài Quân Đội của các nước Asean.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cùng đoàn đại biểu tham dự HN Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cùng đoàn đại biểu tham dự HN Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN


Bộ trưởng Bộ QP Phùng Quang Thanh trước gian triển lãm của Tổng Công ty TCSG
Bộ trưởng Bộ QP Phùng Quang Thanh trước gian triển lãm của Tổng Công ty TCSG

PTGĐ Trần Khánh Hoàng (thứ nhất từ trái qua) giới thiệu thông tin vê Tổng công ty TCSG trước đoàn đại biểu
PTGĐ Trần  Khánh Hoàng (thứ nhất từ trái qua) giới thiệu thông tin vê Tổng công ty TCSG trước đoàn đại biểu